eic shape bow

Zorggroep Alliade verleent persoonlijke, betrouwbare en deskundige ondersteuning en behandeling aan mensen die kwetsbaar zijn. Er zijn ruim 400 locaties waar cliënten op verschillende manieren onder begeleiding wonen of werken. Op die locaties gebeurt veel moois, vertelt Barry van Asperen, programmamanager Online bij Alliade. ‘Dat willen we ook digitaal delen met elkaar en met cliënten en familieleden.’

 
Zorggroep Alliade
Zorggroep Alliade logo

Zorggroep Alliade: altijd in verbinding

Alliade is een zorgconcern in Noord-Nederland dat bestaat uit negen zelfstandige dochterstichtingen en BV’s die allen een eigen naam en identiteit hebben. Het hoofdkantoor is gevestigd in Heerenveen. ‘Altijd in verbinding zijn’ is het gezamenlijke motto dat men zoveel mogelijk in de dagelijkse praktijk toepast. 

Route Online

Onder de naam ‘Route online’ is men een traject aangegaan dat er niet alleen voor moet zorgen dat medewerkers overal en altijd bij hun documenten en programma’s kunnen komen, maar dat ook bewoners bijvoorbeeld hun eigen digitale cliëntdossier kunnen inzien. Alliade creëert hiervoor een digitale voordeur. ‘Maar ook willen we hiermee familieleden of andere naasten laten zien welke mooie dingen er plaats vinden op de locaties. Dat kan bijvoorbeeld door het digitaal delen van berichten’ vertelt Barry.

EIC kreeg de opdracht om Alliade te ondersteunen bij de realisatie van de digitale werkomgeving. EIC-adviseurs Bas van Dijk en Dries Veenje ondersteunen Alliade in dit project.

Dries is technisch projectleider: ‘Een best wel vooruitstrevende aanpak van Alliade om het op deze manier te doen en in de Cloud te gaan werken. Alliade heeft haar eigen Azure tenant waar via O365-licenties de mail en data van de gebruikers ondergebracht gaan worden. Qua beveiliging zit dat potdicht, je kunt daar eigenlijk qua kosten bijna niet meer tegenop, investeren in de beveiliging van een eigen datacenter loont niet meer. De nieuwe Windows 10 werkplek wordt straks ook vanuit deze Azure tenant gemanaged. Collega Bas van Dijk is engineer in dit project en bouwt deze Windows 10 omgeving.’

Digitale werkomgeving

Barry van Asperen is bij Alliade verantwoordelijk voor het Route Online programma. ‘Met de Microsoft toepassingen konden we onze wensen het beste oplossen. Bij de inrichting van onze digitale werkomgeving hebben we EIC gevraagd omdat we weten dat zij veel kennis hebben op dit domein. We hebben het hier over een digitale werkomgeving voor 6000 medewerkers op ruim 400 locaties.’

De zorginstellingen zijn hiermee uitstekend voorbereid op de toekomst. ‘Wat je ziet is dat zorg en IT steeds meer vervlechten, ze kunnen niet meer zonder elkaar. Je wil flexibel kunnen inspelen op alle nieuwe ontwikkelingen, wendbaar zijn. Dat geldt voor de inrichting van de basisvoorzieningen maar ook voor zaken als security. Binnen Alliade werken we met teams van wegwijzers om de introductie van de nieuwe digitale werkomgeving goed te begeleiden op de locaties.’ 

Streven is in de loop van 2018 een voor een de locaties aan te sluiten. De samenwerking met EIC is buitengewoon plezierig. Ze hebben veel ervaring, staan voor wat ze zeggen en komen steeds met een passende oplossing. Een echte no nonsense aanpak.’

Deel dit artikel