eic shape bow

EIC beschikt over de certificaten ISO-9001, ISO 27001 en NEN 7510. ISO 9001 is algemeen bekend, ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiling. NEN 7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. We leggen hier uit waarom we ze belangrijk vinden.

 
ISO certificering logo

ISO-certicering garantie voor kwaliteit en veiligheid

Het kwaliteitssysteem van EIC is gecertificeerd volgens de ISO 9001 en ISO 27001. Directeur Nils Labordus vertelt over het waarom van deze certificering.

“Voor mij is kwaliteit dat we er als organisatie alles aan doen om onze klant optimaal te bedienen. Dat klinkt misschien simpel, maar het betekent dat we niet alleen moeten kijken naar de IT-component maar ook oog moeten hebben voor de business-uitdagingen waar de klant voor staat. Uiteraard vertalen we dat zo optimaal mogelijk in een IT-oplossing. Maar daarnaast betekent kwaliteit voor mij ook gewoon doen wat je zegt en zeggen wat je doet in afstemming met je klant en dat kan niet zonder de juiste medewerkers. Veel aandacht gaat uit naar het creëren van een optimale werkomgeving en het ontwikkelen van de juiste vaardigheden om iedereen maximaal tot zijn of haar recht te laten komen.”

Informatiebeveiliging
"Binnen EIC neemt informatiebeveiliging een centrale plek in. We hebben ons daarom in 2018 laten certificeren volgens de ISO 27001, dé internationale standaard voor informatiebeveiliging. We garanderen daarmee dat we er alles aan doen om onze systemen en de data die we in huis hebben veilig te houden. Een geruststellende gedachte voor onze klanten en medewerkers."

 
ISO-certicering garantie voor kwaliteit en veiligheid logo

NEN 7510

NEN 7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Sinds november 2020 is ook EIC gecertificeerd volgens deze standaard. Dat betekent dat wij ook voor onze zorgklanten een aantoonbaar vertrouwd adres zijn waar hun data in veilige handen is. Binnen EIC neemt informatiebeveiliging een centrale plek in. We hebben ons daarom in 2018 laten certificeren volgens de ISO 27001, dé internationale standaard voor informatiebeveiliging. We garanderen daarmee dat we er alles aan doen om onze systemen en de data die we in huis hebben veilig te houden. Een geruststellende gedachte voor onze klanten en medewerkers.

Exteem gevoelig
Voor zorgorganisaties is de ISO 27001 ondanks alle strikte voorschriften nog niet voldoende. Zij beheren niet alleen persoonsgegevens maar ook gevoelige informatie over gezondheid. Juist deze data is extreem gevoelig en niemand wil dat zijn of haar dossier zomaar op straat komt te liggen. Daarvoor is een uitbreiding ontwikkeld op de ISO 27001: de NEN 7510. Deze norm scherpt de eisen op een aantal punten verder aan, met name daar waar het gaan om persoonlijke gezondheidsinformatie. Veel zorgorganisaties voldoen aan deze norm en leggen deze eis ook op aan hun IT-dienstverleners.

Garanties
EIC mag sinds jaar en dag diensten aanbieden aan een groot aantal zorgorganisaties. Ook willen we onze zorgklanten die gebruik maken van KLIX optimale garanties bieden op het gebied van IT security. Het was dan ook niet meer dan logisch om onze eigen lat nog wat hoger te leggen en ons ook volgens de NEN 7510 te laten certificeren.

 
NEN 7510  logo