eic shape bow

Trends: uitbesteding van packaging in relatie tot cloud

We zien bij EIC al jaren een verschuiving plaatsvinden van een product- naar een dienstverleningsmarkt. Reden voor ons om onze packaging activiteiten te blijven doorontwikkelen en nu ook als dienst aan te bieden, eventueel in combinatie met de EIC KLIX werkplekdiensten.
 
Trends: uitbesteding van packaging in relatie tot cloud
22 Dec

Juist op het moment dat veel bedrijven de beweging naar de cloud willen maken, kan packaging van applicaties een grote bijdrage zijn in die situaties waarbij een gedeelte van de toepassingen nog on-premise staat. Vaak wordt het nog gedeeltelijk hebben van applicaties on-premise gezien als belemmering om de stap naar de cloud en cloud werkplek te maken. 

De moderne cloud werkplek zoals EIC deze levert, staat een mix van SaaS en on-premise applicaties toe. Hiermee kun je direct profiteren van de mogelijkheden van de cloud-werkplek in plaats van dat de overgang naar de cloud als het ware wordt ‘gegijzeld’ door het hebben van toepassingen on-premise.

Governance is de succesfactor

De dienst Applicatie Packaging is een van onze core activiteiten. Resultaat is een professionele dienstverlening met een zodanige flexibiliteit dat we maximaal kunnen aansluiten op de eisen en wensen van klanten. We zien het creëren van een goed werkend besturingskoppelvlak (de governance) als dé succesfactor voor de samenwerking mét resultaat. Door packaging als dienst aan te bieden, zorgen we de borging van kwaliteit en continuïteit.

Packaging is een ingewikkeld proces. De kwaliteit van het softwarepackage is sterk afhankelijk van de juiste inrichting en uitvoering van de binnen de dienst vallende deelprocessen als intake, bouw, test en acceptatie. Bovendien moeten deze verschillende deelprocessen goed op elkaar aansluiten. Gebreken binnen de processen of problemen in de onderlinge aansluiting resulteren al snel in een niet-werkend package.
 

Keten van activiteiten en resultaten

Onder de dienst packaging verstaan we het omvormen van applicaties tot een distributiepakket waarmee de installatie of het in gebruik nemen van deze applicaties op de werkplek van de eindgebruikers wordt geautomatiseerd. Een package moet hiervoor exact aan de in de intake beschreven wensen en eisen voldoen.

De dienst houdt in dat we packaging managen als keten van activiteiten en resultaten, op basis van gemaakte afspraken met de klanten. We rapporteren over de resultaten en bespreken kansen voor verbetering en optimalisatie die we vervolgens direct en op afspraak uitvoeren. 

Klantbeleving

Naast cijfermatige prestaties als ‘percentage op tijd opgeleverde packages’, wil EIC nadrukkelijk sturen op klantbeleving en op de impact van de geleverde diensten. Dat doen we met behulp van XLA, de zogenaamde eXperience. Denk hierbij aan het minimaliseren van ‘gedoe’ dat de klant zou kúnnen hebben met EIC, 1st Time right en het versnellen van ‘time to market’ waarmee we bedoelen dat klanten hun applicaties snel in productie kunnen nemen. Tevens sturen we permanent op algehele klanttevredenheid.

 

Complete managed service

We bieden kortom een complete managed service met een relevant proces van duidelijke afspraken over de wijze van opdrachtverstrekking, de samenwerking, de koppelvlakken en afstemming. Zo weet je als klant waar je aan toe bent en wordt het proces van software distributie geborgd.

Meer weten over onze packaging service toegepast voor jouw organisatie?

Bel met Jelle Arjaans: (06) 23471494

Deel dit artikel