eic shape bow

Round table Liquidware: ‘Verdiep je in de verwachtingen van de gebruiker’

Op 8 juni 2023 organiseerde EIC in samenwerking met Liquidware een round table rondom het thema ‘De werkplek van de toekomst.’ Diverse specialisten werkzaam bij een aantal noordelijke organisaties wisselden met elkaar van gedachten over de uitdagingen en kansen. Het werd een inspirerende avond met waardevolle nieuwe inzichten over de werkplek en de gebruiker.
 
Round table Liquidware: ‘Verdiep je in de verwachtingen van de gebruiker’
12 Jul

EIC staat bekend als de werkplekspecialist. Bij diverse klanten adviseren wij over de inrichting van de werkplek en met onze eigen diensten KLIX en de packagestraat ondersteunen we organisaties om werk optimaal gedaan krijgen. We partneren daarvoor met diverse partijen, zoals Liquidware. Zij leveren een breed palet aan producten rondom de werkplek. Of je nou gestandaardiseerd bent op Citrix, VMware of Azure Virtual Desktop of fysiek: Liquidware kan met zijn oplossingen die omgeving naar een hoger niveau tillen. In totaal beschikt Liquidware over drie oplossingen, waarvan FlexApp (app layering) de meest populaire is. De andere oplossingen zijn gericht op gebruikersbeheer (ProfileUnity) en het monitoren van de gebruikservaring (Stratusphere UX). Het was dan ook logisch om samen met deze partij een sessie te organiseren.

Tijdens de avond werden diverse stellingen behandeld waarvan we er enkele graag delen, uiteraard voorzien van de reacties van de deelnemers.

Waar lig je wakker van aangaande de werkplek?
De specialisten liggen doorgaans wakker van twee thema’s. Het eerste thema is performance. Niet zo gek in een wereld waarin we steeds meer gewend zijn aan snelheid en mondige gebruikers niet eenvoudig tevreden zijn te stellen. En gelijk hebben ze: In 2023 is het technisch heel goed mogelijk om de werkplek optimaal te laten performen en in te grijpen zodra dat niet het geval is. Het advies daarbij is om gebruik te maken van tools die proactief ingrijpen mogelijk maken. Niet wachten op de reactie van de gebruiker, maar zo snel mogelijk correctieve maatregelen nemen zodra blijkt dat de gemeten performance achterblijft. Dan houd je tevreden gebruikers en draag je als ICT bij aan de business value.

Het tweede thema was beveiliging. Welke maatregelen neem je om je werkplek te beveiligen? Timmer je alles dicht of juist niet en wat zijn daarvan de consequenties? In een ideale wereld zijn zowel beveiliging als functionaliteit maximaal maar uiteindelijk is het zoeken naar de juiste balans. Die balans bepaal je samen met je stakeholders. Ga in gesprek en zoek naar het optimum en deel ook met elkaar wat dat betekent.  

Wat moet je op de werkplek met AI?
Je kunt tegenwoordig geen artikel meer lezen zonder dat je AI (Artificial Intelligence) tegenkomt. Het is een hype maar ondanks dat wordt wel duidelijk dat dit concept van zelfdenkende, zelflerende systemen een revolutie teweeg zal gaan brengen. Ook op werkplekvlak zal AI een rol van betekenis gaan spelen, of we dat nu willen of niet. Een praktische toepassing zou het oplossen van problemen op de werkplek kunnen zijn. Waar het voor ons praktisch onmogelijk is om al die duizenden parameters in de gaten te houden, is dat voor een AI-gebaseerd systeem een peulenschil. Gedacht kan worden aan systemen die onveilig gedrag signaleren of technische issues oplossen nog voor de gebruiker daar erg in heeft gehad. Wel zijn regels nodig omdat AI ook zeker een aantal schaduwkanten heeft.

Welke kracht kan IT halen uit user experience monitoring?
Een goede user experience zorgt ervoor dat een gebruiker zijn werk kan doen en optimale business value kan leveren aan de organisatie. Het is dan ook zaak om vanuit IT veel aandacht te besteden aan dit aspect van dienstverlening. Zorg dus niet alleen dat je technisch meet hoe de vlag erbij staat maar kijk ook nadrukkelijk hoe je gebruiker de werkplek ervaart. Heeft hij klachten? Los ze op en neem de gebruiker serieus. Heeft hij geen klachten? Vraag je dan eens af of hij wel echt tevreden is of dat hij is gestopt met klagen omdat het in zijn beleving geen zin heeft. Verdiep je ook in de verwachtingen van je gebruiker. Komen die wel overeen met wat je zelf als normaal definieert? De formule T=R-V kan hierbij helpen, ofwel: Tevredenheid is gelijk aan het geleverde resultaat minus de verwachting.

De inhoudelijke discussie die we deze avond met elkaar hebben gevoerd was waardevol en zeer inspirerend. Even los van de dagelijkse hectiek en op iets meer afstand ontstaan mooie inzichten. We willen dit soort sessies dan ook vaker gaan organiseren rondom diverse thema’s.

Ook benieuwd wat wij voor jouw werkplek kunnen betekenen en hoe je jouw user experience kunt verbeteren? Neem dan contact op met Nils Labordus of Jelle Arjaans.

Deel dit artikel