eic shape bow

Met een klik naar je digitale zorgwerkplek

EIC gaat samenwerken met healthcare techbedrijf Eurocom uit Eindhoven. De partijen hebben daartoe recent een overeenkomst getekend. Bedoeling is dat EIC zijn werkplekoplossing integreert met het Open Care Connect-platform van Eurocom dat innovatieve technologie voor de zorgsector biedt.
 
Met een klik naar je digitale zorgwerkplek
10 Mar

Flexibele zorgtechnologie

Er komt steeds meer technologie in de zorg, voor preventie, vitaliteit en veiligheid. Om al deze oplossingen slim en effectief in te zetten en geleidelijk de overstap naar nieuwe technologie te kunnen maken, is het concept Open Care Connect ontwikkeld. Het platform dat bestaat uit 3 bouwstenen (OCC | Cloud, OCC | Gateway en OCC | Mobile) faciliteert verschillende (zorg)toepassingen en oplossingen en brengt partijen van zorg tot techniek samen om zo tot afgestemde dienstverlening te komen voor cliënten en zorgprofessionals. EIC uit Drachten is daar één van en biedt met name oplossingen voor bouw en inrichting van de digitale werkplek. Uiteindelijk gaat het erom cliënten de juiste, flexibele zorg te kunnen bieden: zorg die meebeweegt met de vraag en de mogelijkheden van de individuele cliënt. Dat vraagt ook om flexibele zorgtechnologie. Technologie die past bij én meebeweegt met de persoon en het werkproces van de zorgprofessional ondersteunt.

Grote voordelen

Open Care Connect biedt een platform om diverse bewezen expertoplossingen (denk aan IoT, eHealth en zorgalarmering) te verbinden met zorgprofessionals, mantelverzorgers en cliënten. Maar het is ook een methodiek om diverse (zorg)toepassingen en oplossingen te implementeren (denk aan installatie en configuratie in appartementen, woningen en instellingen t.b.v. digitaal toegangsmanagement en slaapmonitoring) en om zorginfrastructuren real-time continu te monitoren (denk aan de status van het GSM-netwerk of de gezondheid van het wifi-netwerk) en 24x7 services te leveren. Voor de zorg kan het platform i.c.m. de KLIX-oplossing van EIC grote voordelen opleveren bij het werken met het ECD (elektronisch cliëntendossier) en daaraan gerelateerd het EVS, het elektronisch voorschrijven van medicatie volgens de juiste gecontroleerde protocollen. Er is dan bijvoorbeeld geen papier meer nodig en autorisatie is snel geregeld.

EIC KLIX – Open Care Connect, verpleeghuiszorg en thuiszorg naar een toekomstbestendige zorg EIC KLIX – Open Care Connect, verpleeghuiszorg en thuiszorg naar een toekomstbestendige zorg

Continu inzicht en controle

Bij de implementatie en het beheer van Open Care Connect-diensten komt EIC in beeld. Het biedt hiervoor de werkplekoplossing KLIX aan die onder meer zorgdraagt voor gecontroleerd gebruikers- en rechtenbeheer. Een manager of medewerker kan dan zelf, zonder tussenkomst van IT, gebruiksrechten van bepaalde functies vaststellen. De regie ligt dus bij de organisatie zelf. Dit alles gebeurt via het KLIX platform (de flexibele werkplek beschikbaar op alle devices waaronder een mobiele app) waar alle functionaliteiten bij elkaar komen en waarvoor een zorgprofessional maar één keer hoeft in te loggen om vervolgens toegang te krijgen tot alle voor het primaire werkproces benodigde apps. Op deze manier heeft de zorgprofessional een prachtige werkplek waarbij continu inzicht en controle is over de situatie van de cliënt en zijn omgeving. Eurocom en EIC kunnen bovendien ook nog zorgen voor 24x7 monitoring van de gezamenlijke oplossing.

Het verschil maken

Voor EIC biedt de samenwerking een mooie invulling van de ambitie om de KLIX oplossing in de healthcare markt zelfstandig en met partners aan diverse zorgorganisatie te leveren. Directeuren Nils Labordus (EIC) en Martijn Schuurmans (Eurocom) waren daarom verheugd om 21 februari j.l. de samenwerkingsovereenkomst te kunnen ondertekenen. “We zijn het er over eens dat we samen in een ecosysteem het verschil kunnen maken in de zorgmarkt."

Deel dit artikel