eic shape bow

Jelle Arjaans van EIC:  ‘Wij willen dat de eindgebruiker zijn werkplek omarmt’

Een IT-platform waar je als organisatie zelf de regie over hebt en dat helemaal is ingericht naar de wensen van de eindgebruiker. Dat is volgens Jelle Arjaans van EIC de nieuwe standaard in de IT. “Met ons concept van de KLIX werkplek geven we nu al invulling aan de toekomst van informatietechnologie.”
 
Jelle Arjaans van EIC:  ‘Wij willen dat de eindgebruiker zijn werkplek omarmt’
24 Apr

Wendbaar platform

‘De universele werkplek’, gebaseerd op slimme, slanke en soepele IT-infrastructuur. Het is al jaren waar het bij EIC om draait. Als werknemer wil je overal en altijd op een simpele manier toegang tot jouw persoonlijke en relevante werkomgeving. Slimme IT-oplossingen maken dat mogelijk. Je zou denken: ‘prima zo, niks meer aan doen.’ Maar de ontwikkelingen in de ‘digitale wereld’ volgen elkaar razendsnel op waarbij de klant terecht verwacht dat EIC de nieuwe mogelijkheden toepast in haar oplossingen en diensten. Het door EIC ontwikkelde platform biedt wendbaarheid en de mogelijkheid nieuwe kansen te benutten waar de klant vervolgens weer van kan profiteren.  Een goed ingerichte IT-infrastructuur is tegenwoordig niet louter een basisfaciliteit maar kan - mits klantgericht beheerd - actief bijdragen aan het verwezenlijken van je business-doelstellingen. Zo wordt IT een lust in plaats van een last.

Bij elkaar brengen

Als er iemand is die weet waar hij het in dit verband over heeft dan is dat Jelle Arjaans, sinds begin dit jaar in dienst als manager Service en sales bij EIC. In zijn jarenlange ervaring in de IT bij o.a. RAET, Centric en Fujitsu, heeft de beleving van de eindgebruiker bij hem altijd op nummer 1 gestaan. Jelle: “Mijn uitdaging is altijd geweest om de eindgebruiker, de klant, en de techniek dichter bij elkaar te brengen. Ik wil een gezond en duurzaam platform creëren voor samenwerking met de klant, een samenwerking waarin we elkaar versterken en waaruit we beide voordeel behalen. Dit vraagt om een constante dialoog met de klant. De techniek staat daarbij in dienst van eindgebruiker-tevredenheid. Alleen zo helpt IT je organisatie vooruit.” 

Zaken die er echt toe doen

Het is precies die visie waarvoor hij door EIC als expert is binnengehaald. EIC heeft met de KLIX werkplek nu namelijk een concept voor outsourcing bedacht dat de eindgebruiker centraal stelt en de organisatie zelf de regie geeft in de toepassing en het beheer van het platform. “We willen een waardevol platform creëren dat toegevoegde waarde biedt. Om daar te komen gaan we intensief het gesprek aan met de klant en met de gebruikers. Zo benoemen we samen de zaken die er echt toe doen. We nemen de kernprocessen als uitgangspunt en daarna kijken we naar technologie en bijpassende diensten.”

Zachte factoren

In plaats van alleen traditionele technische KPI’s wil EIC vooral vastleggen hoe het toegevoegde waarde kan leveren. De tevredenheid van de eindgebruiker wordt voortdurend gemeten. Jelle: “Ruimte maken voor de zogenaamde ‘zachte factoren’ in de samenwerking noem ik dat. Zoals vertrouwen en klanttevredenheid. Uiteindelijk is de eindgebruiker de indicator op de vraag of de ICT voldoet en relevant is of niet. Ik wil graag kunnen sturen op impact van de samenwerking binnen een zich steeds veranderende omgeving die flexibiliteit vraagt en biedt. Daarnaast gaat het vooral om het resultaat en niet zozeer over de manier waarop. Dat vraagt ook om het vastleggen van afspreken die het mogelijk maken een goede samenwerking te creëren én te behouden.”

De beleving van de eindgebruiker

Het is de weerspiegeling van een ontwikkeling die ICT in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, vertelt Jelle. “Organisaties outsourcen hun IT maar moeten wel zelf de regie voeren, daarnaast wordt zelfredzaamheid steeds meer mogelijk en daardoor aangemoedigd. Wij bieden daarvoor de KLIX self service en de KLIX manager. Voor werkzaamheden die je als klant zelf doet ontvang je geen factuur. Ons doel is om deze zelfredzaamheid bij de klant en eindgebruiker zo groot mogelijk te maken, onze oplossingen voorzien hierin. We gaan een samenwerking aan op basis van goed afgesproken doelen die we vastleggen in een overeenkomst. De afgesproken te behalen resultaten gaan vooral over de tevredenheid van eindgebruikers en klant (de zogenaamde XLA) en de business impact, daarnaast worden traditionele, operationele resultaten ook permanent getoond. Alle afgesproken resultaten worden constant gemonitord, zodat je steeds weet wat je scoort op algemene tevredenheid van de eindgebruiker of hoe een probleem wordt opgelost.”

Continu verbeteren

De innovatieve KLIX werkplek wordt al in meerdere organisaties toegepast. Jelle: “Het vergt van opdrachtgevers dat ze goed in kaart hebben of willen krijgen hoe ze klanttevredenheid bereiken en dat ze zelf regie willen voeren op output en input. Als je bereid bent daarin te investeren en met ons een samenwerking aan te gaan, kan je dat veel opleveren. Samen kijken we naar wat je echt nodig hebt om je dienstverlening te besturen, achterhalen we wat de oorzaak is van ontevreden klanten en hoe je kansen kunt benutten voor continue verbetering. Het is wat ik bedoel als ik zeg dat we willen dat de eindgebruiker de werkplek echt gaat omarmen. Onze KLIX werkplek maakt dat mogelijk.”

Vraag een demo aan

Wil je een demonstratie van de KLIX werkplek in jouw organisatie? We gaan graag in gesprek om te tonen hoe we KLIX voor jouw organisatie kunnen inrichten.

Mail Jelle Arjaans om een demo aan te vragen

Deel dit artikel