eic shape bow

Jelle Arjaans: ‘Hoe kan IT een bijdrage leveren aan de uitdagingen waar je als organisatie voor staat?’

Als iets Jelle Arjaans typeert dan is dat zijn constante nieuwsgierigheid. In gesprek met samenwerkingspartners wil hij weten wat hen bezighoudt en wat hen als organisatie drijft. Hij zoekt naar diepgang in de relatie want alleen zo kan er sprake zijn van waardevolle en duurzame samenwerking. Zo is hij nu gesprekspartner van organisaties in de zorg. Samen zoeken ze naar nieuwe IT-toepassingen.
 
Jelle Arjaans: ‘Hoe kan IT een bijdrage leveren aan de uitdagingen waar je als organisatie voor staat?’
17 Jul

Het is een overtuiging die diep zit en tijdens zijn loopbaan als sales- en servicemanager in de IT-branche alleen maar verder is gegroeid. “Ik wil op een waardevolle en duurzame manier met opdrachtgevers samenwerken want alleen dan kun je als IT-bedrijf een goede bijdrage leveren aan hun businessdoelen. Kun je eindgebruikers maximaal faciliteren. Klinkt misschien wat hoogdravend, maar waardecreatie is wat mij betreft waar het om gaat. En ik leg altijd graag uit wat ik daarmee concreet bedoel.”

In de drie jaar dat Jelle nu bij EIC werkzaam is, na dienstverbanden bij onder andere RAET, Centric en Fujitsu, werd de KLIX werkplek ontwikkeld en op de markt gebracht. Jelle legt uit waarom deze dienst zijn visie het beste typeert. “Alles komt erin samen: je stelt de eindgebruiker centraal, je streeft naar klanttevredenheid en je gaat uit van een gezamenlijke doelstelling binnen een innige vorm van samenwerking. Doordat je afspraken maakt die je continu monitort en aanpast op de actuele en wisselende behoefte, kun je een goed product leveren en zo met jouw IT-dienst een waardevolle bijdrage leveren aan een organisatie.”

Nieuwe uitdagingen in de zorg

Op dit moment voert EIC gesprekken met organisaties in de zorg, een sector die aan alle kanten onder druk staat. Jelle: “Er worden steeds meer eisen gesteld aan kwaliteit en veiligheid, op medewerkers wordt een steeds groter appèl gedaan, ze moeten steeds meer taken met minder mensen uitvoeren, alles moet geadministreerd. Dan zoek je als organisatie naar manieren om medewerkers daarbij te helpen, bijvoorbeeld via IT. Ons concept van de  KLIX werkplek kan er aan bijdragen dat het voor zorgmedewerkers net iets simpeler en comfortabeler wordt. Je moet dan echt gesprekspartner kunnen zijn van je klant, luisteren naar hun behoeftes, de uitdagingen waar ze voor staan zoals personeelstekorten, focus op kosten, tijdrovende administratie en meedenken over mogelijke oplossingen en daar dan samen afspraken over maken. Een programma van eisen opstellen waarop je kunt monitoren en sturen.”

Moderne zorginfra

Jelle beseft terdege dat IT nooit dé oplossing kan bieden. “Het gaat om een bijdrage leveren aan het behalen van organisatiedoelen, waarbij we de eindgebruiker centraal stellen. Wij willen de eindgebruiker begrijpen. Dan moet je wel weten wat er speelt en wat er op organisaties afkomt. In de zorg zie je bijvoorbeeld dat er nieuwe zorgvragen bijkomen, zo krijgen zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking te maken met een complexere zorgvraag. Ze moeten bijvoorbeeld om kunnen gaan met dementie doordat hun cliënten met de toename van de zorgkwaliteit ook ouder worden. Dat vraagt om beter op de situatie afgestemde zorg waarbij technologie kan helpen. Denk aan het gebruik van moderne zorginfra.  Hoe ziet dat eruit, hoe ga je dat uitvoeren en gebruiksvriendelijk en intuïtief toepasbaar maken op de IT-werkplek? Daarover voer je het gesprek zodat je samen tot de beste toepassing en optimale zorgprocessen komt. Dat is wat ik bedoel met waardevolle samenwerking.”

Commitment creëren met XLA

Niet voor niets is EIC medeopsteller van de onlangs op 8 juni jl. gepubliceerde NEN-norm voor XLA (eXperience Level Agreement), een methode in de IT om eindgebruikers te begrijpen gestoeld op het optimaliseren van twee belangrijke pijlers: De klantbeleving en het rendement van de IT-diensten voor een organisatie. Jelle: “Je maakt afspraken over de beleving en het rendement, de impact, die de eindgebruiker en de organisatie als geheel van IT mag verwachten. Deze krijgen ook voorrang boven technische afspraken. Dit zorgt voor een betere samenwerking tussen IT en de organisatie als geheel. Kortgezegd zorg je er hiermee voor dat je commitment creëert om er samen iets moois van te kunnen maken. Het zorgt voor maximale voorspelbaarheid en voor waardevolle samenwerking. Precies wat ik bedoel!”

Meer weten over de toepassing van de werkplek in de zorgsector?

Bel met Jelle Arjaans, (06) 23471494 of stuur een e-mail: Jelle.Arjaans@eic.nl

 

Deel dit artikel