eic shape bow

Expertisecentrum Sterk uit Armoede slaat de brug

EIC tekende met Expertisecentrum Sterk uit Armoede een contract voor de inrichting van de werkplek met KLIX. Een keuze vooral gebaseerd op de ervaren eenvoud en overzicht in het werken met KLIX. Een must voor de ervaringsdeskundigen werkzaam voor Sterk uit Armoede. Voor EIC een bewijs dat het KLIX-concept werkt.
 
Expertisecentrum Sterk uit Armoede slaat de brug
18 Oct

Sterk uit Armoede is een expertisecentrum van ervaringsdeskundigen in generatiearmoede en sociale uitsluiting. Ze zetten ervaringsdeskundigen in bij werkgevers en overheden. Mensen die uit eigen ervaring weten hoe armoede werkt en zo de brug proberen te slaan naar de samenleving. Bedrijven kunnen onder hun begeleiding ervaren hoe waardevol het is om mensen vanuit armoede weer aan het werk te krijgen. Met hun ervaring en ‘eagerness’ kunnen de ervaringsdeskundigen een nuttige bijdrage leveren. Ook kunnen ze gemeentelijke overheden bijstaan in het ontwikkelen van armoedebeleid. 

Een nieuwe manier van omgaan met armoede

“Kern is dat je de kennis en ervaring van mensen in armoede moet gebruiken,” vertelt directeur Thomas de Boer. ”We geloven dat mensen die in armoede leven en sociale uitsluiting ervaren, zelf in staat zijn om te verkennen hoe ze een nieuw perspectief kunnen creëren om hun situatie te verbeteren. Deze kracht wordt nog te weinig gezien en aangewakkerd. Het is een nieuwe manier van kijken naar en omgaan met armoede. We zetten onze mensen in als (betaalde) tandem van professionals bij maatschappelijke organisaties en andere werkgevers. Dat heeft z’n waarde zeker bewezen.”

De cirkel doorbreken

Sterk uit Armoede is een emancipatiebeweging. Het idee waaide over uit België waar al langer ervaringsdeskundigen werden ingezet bij de bestrijding van armoede. Thomas De Boer: “Armoede gaat niet alleen over geld. Het gaat over veel meer. Sociale uitsluiting is niet mee kunnen doen, je minderwaardig voelen. Het doet wat met je zelfvertrouwen, doet wat met je als ouder, als kind, als mens. Met deze aanpak doorbreken we de vicieuze cirkel, zodat de kinderen die nu in armoede leven, perspectief krijgen. We begonnen ooit in Veendam en zijn nu actief in het hele land.”

Het kan ook simpel

Bij de organisatie die gevestigd is in Haren gaat EIC werken aan de inrichting van de werkplek. Eerst gaat EIC met enkele medewerkers kijken naar de exacte behoefte. Na een eerste presentatie van KLIX waren medewerkers al direct overtuigd van de eenvoud en het gebruikersgemak. Een prestatie op zich want de omgang met computers is voor de ervaringsdeskundigen vaak ingewikkeld en lastig. Een opmerking als ‘Ik vind het nu niet meer intimiderend’ is dan geweldig, een opluchting: het kan ook simpel! Als in kaart is gebracht hoe de grote bak met aanwezige data moet worden ontsloten volgt de inrichting. Die moet zo simpel en overzichtelijk mogelijk, met een minimaal aantal ‘tegels’ om op te klikken in het beginscherm. Met KLIX kan dat. De medewerkers kunnen dan met een gerust hart overal hun computerscherm openen.  

Meer weten over Sterk uit armoede?

Ga eens op hun website kijken, misschien geeft het je inspiratie om ook met jouw bedrijf of organisatie met ze aan de slag te gaan!

Deel dit artikel