EIC KLIX Monitoring

Onderdeel van EIC KLIX, onze tool om de complete werkplek-infrastructuur van jouw organisatie te kunnen inrichten en managen, is beheer en support via monitoring. KLIX Monitoring biedt een proactieve totaaloplossing voor al je monitoringsprocessen. Een unieke service die we daarom ook als aparte dienst aanbieden, inclusief handige app.

KLIX Monitoring betekent ook altijd een expert achter de hand om een probleem op te lossen: dat is dienstverlening van deze tijd. We leggen het hier graag nader aan je uit.

Proactieve totale ketenmonitoring

Monitoring bestaat vaak uit een verzameling van verschillende systemen om je bedrijfsprocessen te bewaken. Elk deelsysteem kent eigen triggers, het bewaken van het totaalproces is daarom lastig. Als de afzonderlijke delen hun werk doen, werkt de keten dan ook optimaal? Zitten er tussen de verschillende afzonderlijk gemonitorde delen afhankelijkheden? KLIX monitoring biedt de oplossing voor dit euvel: proactieve totale ketenmonitoring in plaats van reactieve monitoring van delen.

Hoe het werkt

Als je gebruik maakt van KLIX Monitoring gaan we eerst je complete businessproces modelleren in onze tool, inclusief niet-geautomatiseerde stappen. Als we de hele keten in kaart hebben, beginnen we met monitoren. In de eerste maand filteren we het proces zorgvuldig op relatief onschuldige ‘triggers’. De KLIX monitortool ‘leert’ zo de omgeving kennen waarna het makkelijker is om afwijkende alarmeringen en events te ontdekken. Zaken dus waar alarmering wel op z’n plaats is.

Een keten van processen en handelingen

De onderliggende relaties zijn de in kaart gebrachte afhankelijkheden. Indien er zich een event voordoet, is de KLIX monitoringstool in staat om aan te geven welke delen van het proces hierdoor geraakt worden. Je ziet de component die een issue meldt en welke gevolgen dit heeft in de keten.

Active CMDB

Alle componenten in de infrastructuur worden automatisch opgeslagen in een ‘Active CMDB’ waarbij ‘active’ aangeeft dat alle componenten actief gemonitord worden. Zodra er een component uitvalt, geeft het CMDB dit aan. Is dit de bedoeling, dan kan de wijziging via een simpele ‘acknowledge’ goedgekeurd worden. Omgekeerd kan het Active CMDB herkennen dat er niet eerder beschikbare componenten aanwezig zijn in de keten. Ook hier kun je deze direct goedkeuren en opnemen in de keten.

Centraal scherm of app

Met KLIX Monitoring kun je de complete infrastructuur ‘real-time’ monitoren en managen. Je ziet alle informatie naar behoefte op een centraal monitorscherm. Daarnaast is de informatie beschikbaar in een handige mobile app.

KLIX Servicedesk

Het IT-landschap verandert razendsnel. Heb je ondersteuning en hulp nodig om hierin je weg te vinden? Overweeg dan eens de KLIX Servicedesk. We bieden verschillende vormen van ondersteuning, afhankelijk van het IT-landschap en de wensen van jouw organisatie.

We kunnen een standaard Service Level bieden van 5x8 of een 24x7 en zelfs een mengvorm op verschillende onderdelen. Samen brengen we de procesketen in kaart en bepalen we welke ondersteuningsbehoefte er bestaat per systeem. Vervolgens richten we de servicedeskflow in. Het proces van hoe meldingen geïnitieerd worden tot en met de geleverde oplossing. Er vindt maandelijkse rapportage plaats van behandelde tickets. Onze servicemanager komt periodiek langs om de dienstverlening af te stemmen en te bewaken. Dit kan variëren van maandelijks tot 1x per kwartaal al naar gelang de behoefte. Ondersteuning bestaat concreet uit toegang tot onze servicedesktool en een telefoonnummer voor meldingen en incidenten. Een portaal geeft inzage in de status van tickets.  

Service Level agreement

In een Service Level Agreement (SLA) spreken we af hoe we meldingen en incidenten afhandelen. Denk hierbij aan issues, storingen, vragen en alles wat de primaire geautomatiseerde processen maar verstoort of dreigt te verstoren op dat moment. De servicemanager bespreekt deze in het periodieke dienstenoverleg.

Indien er derden als toeleverancier in het spel betrokken zijn, worden er zogenaamde ‘Operational Level Agreements’ opgesteld met deze toeleveranciers zodat de KLIX Servicedesk ook hierin de regierol kan pakken op het moment van verstoring.

Meer weten over de KLIX Servicedesk?

We leggen graag nader aan je uit hoe we ook jouw organisatie op maat kunnen bedienen met onze servicedesk.

Neem contact op

Twitter Laatste ontwikkelingen

Bekijk onze tweets voor de laatste ontwikkelingen.

Nieuwsbrief Aanmelden

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste trends en events.

Nieuwsblog Updates

Bekijk ons nieuws en andere updates.