Terugblik EIC Inspiration 30 januari 2013

Geplaatst op: 30-01-2013 door Nils Labordus
Nils Labordus  Nils Labordus

30 januari jongstleden vond weer een succesvolle EIC Inspiration plaats. Plaats van handeling was het Ni Hao Stadsparkpaviljoen in Groningen. Met ruim 30 belangstellenden hebben we stilgestaan bij Microsoft Sharepoint. Het leidde tot verrassende inzichten en boeiende discussies...

Directeur Nils Labordus opende de avond. Voor hij de sprekers aankondigde vestigde hij eerst de aandacht op het nieuwe logo van EIC Inspiration. "Met dit logo", zo benadrukte Nils, "willen we het evenement nadrukkelijk een eigen identiteit geven." Het logo toont een pijl die naar rechts en omhoog is gericht. "De opwaartse richting symboliseert de essentie van EIC Inspiration: vooruitgang en innovatie."
 

Vervolgens ging Nils in op de keuze voor het thema van deze EIC Inpsiration: SharePoint. "Voor een enkeling wellicht een verrassende keuze. Vanuit EIC lag deze keuze echter wel voor de hand. Sinds vorig jaar hebben we SharePoint toegevoegd aan onze portfolio. We willen dit product graag nadrukkelijker voor het voetlicht brengen. Naast de mobiele werkplek is het niet meer dan logisch om ook een oplossing aan te bieden voor opslag van documenten en samenwerking. We zien wat dat betreft veel potentieel in Microsoft SharePoint."

Hierop volgde de presentatie van Harald van Leeuwen, consultant bij EIC en verantwoordelijk voor de Sharepoint-portfolio. Nu ook Sharepoint steeds vaker vanuit de cloud wordt aangeboden (Office 365), neemt ook het aantal vragen over security, juridische aspecten en compliance toe. Harald stond stil bij deze aspecten en gaf in vogelvlucht aan hoe Microsoft omgaat met deze vragen en welke aspecten vanuit Europese en Nederlandse wetgeving van belang zijn. Hij ging ook nadrukkelijk in op zaken als de PATRIOT act en het principe van safe harbor. Zijn advies:  "Denk bij bij inzet van cloud-diensten altijd goed na en onderzoek eerst samen met een IT-partner en een bedrijfsjurist de mogelijkheden" Een advies dat direct gehoor vond bij de aanwezigen.

Bart-Jan Bos van Microsoft is Business Productivity Solution Specialist bij Microsoft en de tweede spreker van de avond. Hij ging in op de veranderende rol van de CIO die voor allerhande uitdagingen gesteld wordt. Aspecten als cloud, social en big data spelen worden steeds beangrijker. Vervolgens ging hij in op de nieuwste versie van Sharepoint 2013. Bart-Jan demonstreerde  diverse nieuwe opties waarbij met name het sociale aspect in SharePoint steeds meer nadruk krijgt. Bart-Jan: "Op een manier die erg lijkt op FaceBook kan een gebruiker zich abonneren op documenten, personen en zo meer. Het is mijns inziens de nieuwe manier van informatiedelen."

Na afloop konden de aanwezigen onder het genot van een buffet nog met de sprekers en elkaar doorpraten over de verkregen informatie. Het leverde boeiende discussies en inzichten op. Leuk om elkaar in deze setting informeel te ontmoeten.  

Conclusie? Het was weer een inspirerende avond waar we wat van op hebben gestoken!

Bekijk de presentaties en/of neem contact met ons op.

Nieuwsblog Updates

Bekijk ons nieuws en andere updates.

Twitter Laatste ontwikkelingen

Bekijk onze tweets voor de laatste ontwikkelingen.