NHL Stenden kiest weer voor EIC

Geplaatst op: 19-12-2019 door Dries Veenje
Dries Veenje Dries Veenje

Op de valreep van het nieuwe jaar kregen we nog het mooie bericht dat we een aanbesteding hebben gewonnen voor de uitvoering van een grootschalig packaging-project voor hogeschool NHL Stenden. Tony Carlos van NHL Stenden en EIC-projectleider Dries Veenje doen verslag.

Scherp

De aanbesteding betrof de packaging van de nieuwe Windows 10 omgeving bij NHL Stenden, voor zowel studenten als docenten. “Het gaat dan om een geschat aantal van 500 applicaties”, vertel Dries Veenje. “De hogeschool telt 24.000 studenten en 2.000 medewerkers. En flink aantal dus. Omdat we al een flink aantal klanten bedienen met onze packaging straat, waaronder de Hanzehogeschool, Koninklijke Kentalis, Gemeente Den Haag, DUO en het Ministerie van OCW, konden we relatief scherp bieden.” 

Tony Carlos van NHL Stenden voegt toe dat EIC de partij die het beste overeen leek te komen met onze wensen. Tony: “Ik gebruik het woord ‘leek’, omdat dit natuurlijk nog moet blijken. Het gaat om een doorlopend project met pieken en dalen. Een exacte omvang is daarom lastig aan te geven.”

Stageplekken

Maar het was niet alleen de prijs en onze ervaring. EIC kon ook flexibel inspelen op andere behoeftes. Dries: “De terugkoppeling die we op de aanbesteding ontvingen is dat we zeer compact en helder hebben beschreven hoe we NHL Stenden willen bedienen vanuit de packagingstraat. Dus overeenkomstig met wat we graag willen zijn: helder, transparant, no-nonsense en overzichtelijk. Ze hadden vragen over hoe we medewerkers van NHL Stenden mee zouden kunnen nemen in de kennis rondom packaging en applicatiedistributie voor kennisborging. We hebben daarop aangeboden dat we stageplekken voor de medewerkers van NHL Stenden konden inrichten. Ze kunnen dus stage komen lopen in de packagestraat van EIC om deze kennis op te doen en vast te houden. Verder hadden we een snel en soepel actieplan om binnen 3 weken het packagetraject op de rails te hebben.”

Evaluatie

EIC heeft eerder een groot packaging project uitgevoerd voor NHL Stenden, met succes. Dries: “De projectleider daarvan was zeer tevreden meldde hij in de evaluatie. Zo waren we ‘altijd op zoek naar een oplossing en niet voor één gat te vangen’. Ook prees hij onze goede contactuele eigenschappen om snel met collega’s door één deur te kunnen. Leuk om te horen natuurlijk. Ik heb daarom alle vertrouwen dat ook dit nieuwe project weer een succes wordt.”