Kwaliteitssysteem EIC gecertificeerd volgens ISO 9001:2015

Geplaatst op: 15-11-2017 door Nils Labordus
Nils Labordus  Nils Labordus
'Opnieuw een bewijs dat we op de goede weg zitten'

Drie jaar geleden is het kwaliteitssysteem van EIC gecertificeerd volgens de ISO 9001:2008. Dit jaar was het tijd voor de hercertificering. Met de update naar de nieuwste versie ISO 9001:2015 heeft EIC twee vliegen in een klap geslagen.  EIC-directeur Nils Labordus geeft een kijkje in de keuken.

Jullie waren toch al gecertificeerd?

 “Dat klopt, drie jaar geleden hebben we ons kwaliteitssysteem gecertificeerd volgens ISO 9001:2008. Elke drie jaar moet je dan opnieuw certificeren. Het was een natuurlijk moment om te upgraden naar de  nieuwste revisie van de norm, de ISO 9001:2015. Twee vliegen in een klap dus.”

Mooi woord, kwaliteit. Maar wat betekent het voor jou?

 “Voor mij is kwaliteit dat we er als organisatie alles aan doen om onze klant optimaal te bedienen. Dat klinkt misschien simpel, maar het betekent dat we niet alleen moeten kijken naar de IT-component maar ook oog moeten hebben voor de business-uitdagingen waar de klant voor staat. Uiteraard vertalen we dat zo optimaal mogelijk in een IT-oplossing. Maar daarnaast betekent kwaliteit voor mij ook gewoon doen wat je zegt en zeggen wat je doet in afstemming met je klant en dat kan niet zonder de juiste medewerkers. Veel aandacht gaat uit naar het creëren van een optimale werkomgeving en het ontwikkelen van de juiste vaardigheden om iedereen maximaal tot zijn of haar recht te laten komen.”

Wat zijn de verschillen met de oude norm?

 “Die zijn niet zo heel groot. Een aantal punten is vereenvoudigd zoals het aantal verplichte procedures maar daarvoor in de plaats komt dat de directie nog nadrukkelijk het kwaliteitsdenken moet uitdragen.  Daarnaast is ook de klant nog meer centraal komen te staan in de nieuwe norm.”

Hoe verloopt zo’n hercertificering?

“Medio dit jaar heeft onze certificerende instantie CERTIKED een entreetoets gehouden. In samenspraak met onze auditor hebben we vastgesteld waar we nog niet aansloten op de nieuwe norm. Na een paar maanden hard werken heeft de auditor opnieuw een bezoek gebracht en gedurende twee dagen met een brede afvaardiging uit de organisatie gesproken. Aan het eind van de tweede dag kwam het verlossende woord.”

En? Trots?

 “Zeker. Het is voor mij opnieuw een bewijs dat we op de goede weg zitten. De afgelopen jaren hebben we hard aan de weg getimmerd, denk maar eens aan het beheercontract met de provincie Drenthe. Ook hebben we een aantal nieuwe collega’s mogen verwelkomen die ons gaan helpen om  het nog beter te doen. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet!”