Internet of Things: geen ontsnappen mogelijk!

Geplaatst op: 6-06-2016 door Nils Labordus
Nils Labordus  Nils Labordus

EIC Inspiration van 25 mei 2016 stond in het teken van The Internet of Things of kortweg IoT. Geen specifieke technologie maar een verzameling aan protocollen en componenten die ervoor zorgt dat 'dingen' gaan communiceren met hun omgeving. Hebben we hier te maken met een nieuwe hype of is het een blijvertje en zal IoT onze omgeving (en ons werk) ingrijpend gaan veranderen? Tijdens deze Inspiration namen de sprekers ons mee in deze wondere wereld met als doel antwoord te geven op deze vraag.

Belofte

In zijn introductiepraatje maakte EIC-directeur Nils Labordus de aanwezigen alvast lekker met een belofte. "IoT is de nieuwste revolutie in de IT waarmee  heel veel nieuwe mogelijkheden geboden worden en die veel kansen oplevert. Vanavond gaan we daar meer over leren."

Breadboard

Bas van Dijk, EIC-collega en IoT-hobbyist verzorgde de eerste sessie. Op tafel lag een breadboard (een experimenteerbord) met daarop een elektronische schakeling. Het beloofde alvast een praktische sessie te worden en dat maakte hij later ook zeker waar.

Niet te stoppen

Eerst stond Bas stil bij de ontwikkelingen. Het Internet of Things is steeds meer bezig het Integration of Everything te worden. Alles wordt met alles verbonden en zo ontstaan volledig nieuwe mogelijkheden. De cijfers toonden aan dat IoT een ware revolutie in IT aan het ontketenen is en niet meer is te stoppen.

Citrix en Microsoft

IoT als concept is inmiddels ook omarmt door grote softwarehuizen. Zo heeft Citrix  Octoblu overgenomen. Met deze ontwikkelomgeving kunnen diverse workflows gebouwd worden die op basis van bepaalde inputvariabelen zoals temperatuur,intelligente beslissingen kunnen nemen. Bas gaf als voorbeeld een datacenter waarbij ingeval van brand automatisch VM's worden overgezet naar een ander datacenter. Ook Microsoft heeft zijn eigen oplossing met de Azure IoT Suite.

 

Raspberry vs Arduino

 Voordat hij zou afsluiten met een demo stond Bas stil bij een tweetal devices die in veel IoT-toepassingen te vinden zijn, de Raspberry PI en de Arduino. In zeker opzicht kun je er hetzelfde mee bereiken maar er is wel degelijk een verschil. De Raspberry PI is een volledige computer met dito mogelijkheden. De Arduino is microcontroller en derhalve veel eenvoudiger. Het bevat een eigen OS en een aantal in- en uitgangen waarmee je allerlei schakelingen kunt aansturen. Bas noemt een toepassing uit zijn eigen huis. De ventilatie in zijn huis is bedienbaar met een knop maar die zit op zolder. Dat is natuurlijk vervelend als je wilt douchen, je zou dan eigenlijk willen dat de ventilatie automatisch inschakelt Met behulp van een vochtsensor en een Arduino heeft Bas daar een oplossing voor ontwikkeld.

WAF

Op de vraag of het allemaal niet veel te complex wordt zo heeft Bas een helder antwoord. "Je moet wel zorgen voor de WAF, de Wife Acceptance Factor." Hij legt uit dat het heel leuk is om bijvoorbeeld je lampen te bedienen met een app maar dat ook een gewone schakelaar toch wel handig is. "Zodat je vrouw je oplossing ook accepteert", zo besluit hij lachend zijn verhaal.

XiThing!

Vervolgens was het de beurt aan Lars de Ridder en Berco Beute van XiThing (exciting). XiThing is gevestigd in Groningen en adviseert bedrijven op het gebied van IoT. Waar Bas de meer hobbymatige aspecten raakte gingen beide heren vooral in op de bedrijfsmatige toepassing van IoT.

Werkdefinitie

Om gelijk helderheid te geven startte Berco  met een werkdefinitie van IoT: "IoT is een Netwerk van sensoren, actuatoren en computers met als primaire functie het vertalen van een invoerwaarde naar een actie. Apparaten die menselijke invoer beogen horen hier niet bij." Hij benadrukte dat het ging om een werkdefinitie die nog aan verandering onderhevig is.

Historie

Vervolgens stond hij stil bij de historie van IoT vanaf het begin van ARPAnet in 1969 tot huidige ontwikkelingen op het gebied van Block Chain. Vooral de verbetering van de volgende componenten maakten het succes van IoT mogelijk.

  • Netwerkdichtheid
  • Batterijen
  • Processoren
  • Sensoren/actuatoren
  • Miniaturisatie

LoRaWan

Lars de Ridder ging dieper in op de technische aspecten van IoT. De techniek achter IoT bestaat niet enkel uit sensoren, actuatoren en computers maar vooral de context is bepalend. Waar draagt het aan bij? Is mijn security en privacy gewaarborgd op alle niveaus? En dan nog de belangrijkste vraag: kan alles met elkaar communiceren? Om aan al dit soort vragen invulling te geven is de open standaard LoRaWan in het leven geroepen waardoor IoT-devices veilig met elkaar kunnen communiceren. Door de gekozen techniek kunnen apparaten over grote afstand (tot wel 15 km) en met laag energieverbruik communiceren. The Things Network is een concrete implementatie en ook KPN is biedt inmiddels een eigen oplossing.

Beschouwingen

Berco besloot de sessie met enkele beschouwingen van de markt en de verwachte ontwikkelingen. In 2020 verwachten analisten dat het IoT bestaat uit 25 miljard devices wereldwijd. Vooral in de industrie zal IoT een ware revolutie gaan ontketenen waarbij het vooral van belang is dat je als bedrijf gaat bedenken welke nieuwe diensten je door middel van IoT kunt gaan bieden. Kijk dus niet naar de devices die je kunt verkopen aan je klanten maar vooral naar de extra diensten die je ze kunt  aanbieden.

Een blijvertje

Rest ons nog het antwoord op de vraag of IoT een blijvertje zal zijn. Gehoord de sprekers kunnen we tot de conclusie komen dat dat inderdaad het geval is. Om met de mannen van XiThing te spreken: "Moet ik er iets mee? Er is geen ontsnappen mogelijk. Brace for impact!"

De presentaties kun je vinden op onze EIC Inspiration-pagina.