In control met de technisch architect

Geplaatst op: 7-05-2013

Hij weet hoe het ICT-landschap er over een paar jaar uitziet en anticipeert daarop: de technisch architect. Hij analyseert en initieert gerichte projecten om mogelijke problemen voor te zijn, zodat je als organisatie niet voor verrassingen komt te staan. Peter Klix is zo’n technisch architect. Hij vertelt hoe je in control kunt zijn over je ICT.

Referentiekader

‘A-architectuur’ heet het ook wel, de beheersing van alle technische ICT-gerelateerde onderdelen van een organisatie. “Alles waar een stekker aan zit, zeg ik ook wel”, vertelt Peter Klix, architect en technisch projectleider bij EIC. “Het netwerk, de digitale werkplek, de opslag van gegevens op servers, de gebruikte applicaties en platformen, de infrastructuur, noem maar op. Een architect heeft kennis van alle onderdelen en de samenhang daartussen. Betekent dat je een groot referentiekader moet hebben, weten wat de ontwikkelingen op al die gebieden zijn, wat er te koop is en hoe je daar gebruik van maakt. Niet voor niets bezoeken we bij EIC daarom met regelmaat de internationale beurzen en congressen.”
 

Volwassen

Steeds meer organisaties onderkennen het belang van structureel nadenken over en systematisch werken aan de inrichting van het ICT-landschap. Logisch zegt Peter, want de technische ontwikkelingen gaan snel en er hangt steeds meer van af. Het management krijgt te maken met incidenten die op zichzelf lijken te staan, maar vaak met elkaar samenhangen. “Er is opeens een beveiligingsprobleem, of de storage is vol. Je bent voor je gevoel steeds bezig met het oplossen van ad hoc problemen, je holt van incident naar incident en hebt geen grip op het geheel. De ICT-omgeving is niet ‘volwassen genoeg’, zeggen wij dan, de level of maturity is te laag. Wil je desinvesteringen voorkomen dan is een structurele oplossing noodzakelijk.”
 

Stip op de horizon

Om de controle terug te krijgen moet je eerst terug naar de basis. Nadenken over de vraag waarom je al die systemen gebruikt en vervolgens bedenken waar je als organisatie naartoe wilt. Of in Peter’s woorden: “Zet met elkaar een ICT-stip op de horizon en beschrijf het pad erheen. Dan ga je onderzoeken hoe het systeem er nu voor staat, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een level of maturity-scan. Je kijkt dan waar je de komende jaren problemen kunt verwachten. Logische vervolgstap is het bedenken van de oplossingen.”
 

Stokpaardjes

Voor een architect is het natuurlijk zaak dat hij de gewenste aanpak voorstelt en de bijbehorende pakketten kent, maar misschien nog wel belangrijker is dat hij het management meeneemt en begeleidt in het besluitvormings- en keuzeproces. Peter: “Het gaat vaak om strategische beslissingen waar heel veel geld mee gemoeid is. Je moet dan de voors en tegens van mogelijke oplossingen voor het voetlicht brengen, de beslissers adviseren waar ze wel of niet in moeten investeren. Gebruik je standaardpakketten of ga je voor open source, kies je voor de Cloud als storage en hoe zit het dan met wet- en regelgeving? In zo’n besluitvormingsproces is het zaak om zaken goed te omkaderen en zo weinig mogelijk eigen stokpaardjes te hebben. Iedere situatie is weer anders en vergt eigen oplossingen. Bij EIC werken we niet voor niets ook fabrikant- en leverancier onafhankelijk. Je wil zo neutraal mogelijk keuzes maken op basis van wat er is.”

Legpuzzel

Zijn de keuzes gemaakt dan volgt de fase van bouw en implementatie. De architect neemt dan soms ook de rol van overkoepelend projectleider op zich. Peter: “Meestal zijn er per projectonderdeel eigen projectleiders. Omdat we bij EIC de hele keten rondom de digitale werkplek beheersen, leveren we bijvoorbeeld ook de packagers die zorgen voor het goed laten werken van applicaties op de werkplekken. Al met al een hele legpuzzel aan oplossingen. Ik heb dan meer de trekkersrol, ben bijvoorbeeld degene die verantwoording aflegt in het projectteam. Daarbij kan ik ook begeleiden in het aanbestedingstraject, hetzij Europees, hetzij meervoudig onderhands. Dat kan flink wat geld besparen. Altijd is het doel dat een organisatie na afloop klaar is voor de toekomst, dat je als management het gevoel hebt weer in control te zijn.”

Meer weten over A-architectuur en onze oplossingen? Vraag het aan Peter: peter.klix@eic.nl

Nieuwsblog Updates

Bekijk ons nieuws en andere updates.

Twitter Laatste ontwikkelingen

Bekijk onze tweets voor de laatste ontwikkelingen.