2018: EIC als strategisch partner

Geplaatst op: 21-12-2017 door Nils Labordus
Nils Labordus  Nils Labordus

Het is voor mij als directeur van EIC inmiddels een goede gewoonte om aan het eind van het jaar even stil te staan en terug te kijken. Wat hebben we gedaan en hoe gaan we daar het komend jaar mee verder?

We zijn daar goed in geslaagd, zo bleek ook uit het certificeringstraject voor de ISO 9001:2015. De resultaten daarvan bevestigden ons goede gevoel, we hebben weer de nodige stappen gezet naar een meer voorspelbare en continue kwaliteit van dienstverlening.

Om maar eens een mooi voorbeeld te noemen. We hebben een Europese aanbesteding gewonnen voor beheer van de Provincie Drenthe. Een goed samenwerkend intern team aangevuld met Robine van der Bor als externe deskundige heeft ervoor gezorgd dat dit contract aan EIC werd gegund.  EIC wil nadrukkelijk toegroeien naar meer dienstverlening in de vorm van managed services waarbij we veel meer als partner dan als leverancier willen opereren. Resultaatverplichting in plaats van inspanningsverplichting.

Bij dit alles blijkt keer op keer dat een bedrijf om mensen draait. Mensen zorgen samen voor mooie hoogtepunten. Helaas beleefden we dit jaar ook op menselijk vlak een tragisch dieptepunt. Je weet dat het je als werkgever kan overkomen, maar tegelijkertijd hoop je dat je het nooit hoeft mee te maken. Op 10 april kwam het bericht bij ons binnen dat onze collega Peter Klix geheel onverwacht was overleden. Hij was een energieke en competente collega die vanaf het begin bij EIC betrokken is geweest. Zijn overlijden heeft een behoorlijke impact gehad op onze organisatie, alles komt even tot stilstand. Ook daarin konden we gelukkig samen als collega’s optrekken en uiteindelijk komt dan toch weer het besef dat alles gewoon doordraait en je ook als bedrijf weer verder moet.

Dat we de draad weer hebben opgepakt mag onder meer blijken uit de uitbreiding van ons personeelsbestand. Het afgelopen jaar hebben we maar liefst tien nieuwe collega s mogen begroeten die allemaal hun plek binnen EIC hebben gevonden.

Het komend jaar gaan we gaan sterk inzetten op advisering en consultancy. We gaan daarvoor het  gesprek  met onze klanten en partners aan. De belangrijkste vraag die we ons in gemeenschappelijkheid zullen stellen: Wordt het er beter van? Als we daar vervolgens volmondig ja op kunnen zeggen, dan gaan we ervoor!

Ook op andere manieren zullen we stilstaan bij deze vraag. Uiteraard komt EIC Inspiration weer terug maar we willen nog een stapje verder gaan. Meer inhoudelijke Deep Dive Round Table Meetings zullen volgen op Inspiration waarin we in kleiner gezelschap de thema’s verder willen uitdiepen. Dit alles moet ertoe leiden dat onze klanten en samenwerkingspartners eind 2018 opnieuw zullen zeggen: Het was weer prettig zaken doen met EIC en het heeft ons echt verder geholpen.

Ik wens u fijne feestdagen en zowel zakelijk als prive een gelukkig 2018!

Nils Labordus

Directeur