Voorwaarden

Op de producten en dienstverlening van EIC BV zijn de voorwaarden van ICT~Office van toepassing. Deze voorwaarden bestaan uit één algemene basismodule en afzonderlijke, specifieke modules. De module 'Algemeen' bevat juridische onderwerpen die voor iedere transactie van belang zijn, zoals betalingsafspraken en de bescherming tegen aansprakelijkheid. In de specifieke modules zijn een of meer bijzondere producten of diensten uitgewerkt. De ICT~Office Voorwaarden leveren een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico's tussen leverancier en klant.

Download hier de ICT~Office Voorwaarden (PDF).